UNESCOs repræsentative liste over verdens immaterielle kulturarv

Fra Levendekultur
Spring til navigation Spring til søgning

Den repræsentative liste er en liste med eksempler på immateriel kulturarv i forskellige lande og på tværs af lande med det formål at skabe større synlighed af kulturarvens mangfoldighed og sikre øget bevidsthed om dens betydning. Selvom den repræsentative liste ofte sammenlignes med Verdensarvslisten, er der en afgørende forskel mellem de to. Mens Verdensarvskonventionen kun optager steder karakteriseret ved ”særlig universel værdi”, er den repræsentative liste ikke tænkt hierarkisk, men indeholder gode eksempler på, hvad immateriel kulturarv kan være. Se, hvilke eksempler, der er optaget på den repræsentative liste her.

Kriterier

Ifølge UNESCOs operational guidelines skal ansøgninger til den repræsentative liste opfylde følgende kriterier:

1) Det foreslåede element skal udgøre immateriel kulturarv som defineret i konventionens artikel 2.

2) Indskrivning af elementet på den repræsentative liste vil bidrage til synlighed og bevidsthed om betydningen af immateriel kulturarv og til at fremme dialog, hvilket samtidig skal reflektere kulturel diversitet verden over og give vidnesbyrd til menneskelig kreativitet.

3) Der skal være udviklet sikringstiltag, der beskytter og fremmer elementet.

4) I nominationsprocessen har der været den bredest mulige inddragelse af de fællesskaber, grupper eller, hvis relevant, individer, der er berørt, og som har givet frit og informeret tilsagn.

5) Elementet er inkluderet på en fortegnelse.


Det er muligt for flere stater sammen at søge om optagelse af et eksempel på listen.

Ansøgningsskema

Ansøgere skal udfylde form ICH-02 og ICH-07. De findes sammen med tilhørende instruktioner her: https://ich.unesco.org/en/forms. På denne side kan du også finde link til Aide-mémoire, der en grundig vejledning samt links til gode eksempler på ansøgninger.

For øvrig information til ansøgningsprocessen henviser UNESCO til Operational guidelines: https://ich.unesco.org/en/directives.

Ansøgninger skal udformes på engelsk eller fransk.

Hjælp til at udfylde ICH-02, afsnit 5

Følg link

Forpligtelser

Som det fremgår af kriterium 2 ovenfor, forpligter stater sig til at ansøgninger til den repræsentative liste ikke blot gavner det nominerede eksempel, men er med til at sikre synlighed af immateriel kulturarv mere generelt. Ved ansøgninger til den repræsentative liste påtager man sig altså et internationalt ansvar for at fremme bevidstheden om den immaterielle kulturarvs mangfoldighed og betydning. På et mere konkret niveau skal staten hvert sjette år aflevere en rapport, hvoraf det fremgår, hvordan elementer på den repræsentative liste fortsat er eksempler på levende kulturarv, og hvordan arbejdet med deres sikring pågår. I Danmark vil repræsentanter for de indlemmede eksempler skulle aflevere et oplæg til rapporten til Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. læs mere her