Levendekultur:Om

Fra Levendekultur
Spring til navigation Spring til søgning

Hjemmesiden Levende kultur indeholder en fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark. Fortegnelsen indgår i arbejdet med UNESCOs 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv. Læs om konventionen Ifølge konventionen er identifikation og dokumentation første skridt til sikring af verdens immaterielle kulturarv. Derfor skal de lande, der har godkendt konventionen, oprette en eller flere nationale fortegnelser med eksempler på immateriel kultur i de pågældende lande.

Dansk Folkemindesamling har dokumenteret immateriel kulturarv i Danmark i over 100 år

Ansvaret for at forvalte konventionen i Danmark ligger hos Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. Det er et arkiv, der allerede beskæftiger sig med immateriel kultur i Danmark. I mere end hundrede år har Folkemindesamlingen indsamlet, bevaret, forsket i og formidlet dagliglivets kultur. Arkivet rummer tusindvis af beretninger, hvor almindelige mennesker selv fortæller om deres traditioner og levevis. Læs om Dansk Folkemindesamling

Hvem kan bidrage til fortegnelsen?

Fortegnelsen med eksempler på levende kultur ligger i forlængelse af denne indsamlingstradition. Vi ønsker at få mennesker til selv at beskrive deres kultur. Sådan at de, der kender kulturen indefra, også er dem, der beskriver, hvad de gør – og ikke mindre vigtigt – hvilken værdi og betydning det har for dem. Derfor har vi opbygget den danske fortegnelse som en wiki, altså en brugergeneret database, hvor indholdet primært skabes og diskuteres af brugerne selv. Det betyder samtidig, at der kan være lige så mange beskrivelser af en tradition eller en kundskab, som der er udøvere. Det er netop formålet med fortegnelsen – at få tegnet et mangfoldigt billede af eksisterende levende kultur i Danmark. På samme måde opfordrer vi til indsendelse af bidrag fra store grupper såvel som fra små, fra lokalt forankrede såvel som fra nationale, fra minoriteter såvel som fra majoritet. Eksemplerne i den danske fortegnelse skal ikke nødvendigvis være særegent danske (dvs. de må også gerne udøves i andre lande), men de vil være med til at tegne et billede af, hvad der rører sig rundt om i Danmark. I første omgang er fortegnelsen åben for indsendelse af bidrag frem til april 2018.

Det videre arbejde

Fortegnelsen er en mulighed for alle til at gå ind og læse om levende kultur i Danmark. Det er også en kilde til videre dokumentation og forskning på Dansk Folkemindesamling. I sammenhæng med fortegnelsesarbejdet er der blevet iværksat et forskningsprogram om Fællesskaber i Dagligdagen: Folkeoplysning, foreningsliv, frivillig aktivitet, der gennem en række delstudier vil undersøge eksempler på forskellige former for fællesskaber, både organiseret i frivillige foreninger og mere uformelle netværk. Forskningsprojekterne skal yderligere beskrive og kontekstualisere nogle af de elementer, der vil være en del af fortegnelsen. Formålet er at synliggøre, at immateriel kulturarv er både kontinuerlig og foranderlig, og at den kan praktiseres på forskellige måder af forskellige mennesker i forskellige sammenhænge. Det indsamlede materiale fra dokumentationsprojekterne vil blive gemt i Dansk Folkemindesamlings arkiv.

Nogle af projekterne er allerede gået i gang:

Læs mere om projektet: Venligboerne i Danmark: Frivillighed og foreningsliv i nye former

Læs mere om projektet: Nye folkemusikfællesskaber i 1970’erne – på bølgelængde og på tværs