Registret for gode sikringspraksisser

Fra Levendekultur
Spring til navigation Spring til søgning

Registret for gode sikringspraksisser er et register med særligt fokus på videreførelsen af immateriel kulturarv, dvs. gode metodiske eksempler på programmer, projekter og aktiviteter, hvorigennem immateriel kulturarv videregives.

Eftersom netop sikring og videreførelsen af immateriel kulturarv er helt centrale for 2003-konventionen, anser UNESCO registret som et af de mest praktiske og brugbare værktøjer til at opfylde konventionens formål. Registret fungerer som en fælles platform til deling af ideer, erfaringer og inspiration til god sikringspraksis, og UNESCO opfordrer medlemsstaterne til at indsende gode eksempler. Se, hvilke eksempler, der er med i registret for gode praksisser her.

Kriterier

Ifølge UNESCOs operational guidelines udvælges eksempler til registret for gode sikringspraksisser efter følgende kriterier:

1) Programmet, projektet eller aktiviteten involverer sikring (safeguarding) som defineret i konventionens artikel 2.3.

2) Programmet, projektet eller aktiviteten fremmer koordinationen af tiltag til sikring af immateriel kulturarv på regionalt, subregionalt og/eller internationalt niveau.

3) Programmet, projektet eller aktiviteten reflekterer konventionens principper og formål.

4) Programmet, projektet eller aktiviteten har demonstreret effektivt at bidrage til levedygtigheden af den nævnte immaterielle kulturarv

5) Programmet, projektet eller aktiviteten er implementeret med deltagelse af de berørte fællesskaber, grupper eller, hvis relevant, individer og med deres frie, rettidige og informerede tilsagn.

6) Programmet, projektet eller aktiviteten kan fungere som model for lignende aktiviteter på regionalt, subregionalt og/eller internationalt niveau.

7) Den stat/de stater, der indsender forslaget, samt de involverede fællesskaber, grupper eller, hvis relevant, individer, er villige til at samarbejde om at udbrede best practice hvis deres program, projekt eller aktivitet udvælges.

8)Programmet, projektet eller aktiviteten kan fremvise erfaringer baseret på en vurdering af resultater.

9)Programmet, projektet eller aktiviteten er fortrinsvis anvendelige til udviklingslandes særlige behov.


Det er muligt for flere stater sammen at søge om optagelse af et eksempel på registret over gode praksisser.


Ansøgningsskema

Ansøgere skal udfylde form ICH-03 og ICH-07. De findes sammen med tilhørende instruktioner her: https://ich.unesco.org/en/forms


Det er også muligt at søge om økonomisk bistand til at forberede en ansøgning (form ICH-06).


For øvrig information til ansøgningsprocessen henviser UNESCO til følgende dokumenter: Operational guidelines: https://ich.unesco.org/en/directives