Naturudflugter på Læsø

Fra Levendekultur
Spring til navigation Spring til søgning
Naturudflugter på Læsø
Indsender af bidrag: Poul Christensen
Geografisk tilknytning: Læsø
Dato for indsendelse af bidrag: 2018/03/26

Når læsøboerne i vore dag tager på tur ud i naturen, kommer de aldrig tomhændet hjem. Det er en århundredgammel skik, at man bjærger det hjem som naturen nyttigt giver som gave. Bidrag om læsøboernes udnyttelse af alt det naturen giver til gavn, - i gamle dage nok mest af nød og nødvendig gavn og i vore dage vel mest til nydelse og pryd.

Hvordan praktiseres det i dag

På Læsø udgør naturarealerne op mod 80 % af øen og kystlinien er mere end 70 km lang. I gamle dage kaldte man arealerne udenfor indmarkerne for fællesjorden – udmarken, med skov, hede, overdrev, strandenge og kystklitter. I dag kaldes det samlet ”naturen”, og man har stadig den samme holdning til disse arealer. De er fælles eje, og man høster derfor med stor selvfølgelighed det, der har nytteværdi med hjem, hver gang man er på tur Ved stranden henter man f.eks. stadig strandskaller og smågrus til sine egne og naboens høns. Rav beholder man selv, men man deler malurt, perikon, pose og kragbær til snapsene med mange venner. Skovene giver masser af kantareller, og det ses i de mange vejboder. Læsøboerne har tre traditionelle former for naturudflugter. Gennem hele sommeren køres jævnligt med traktor og vogne, læsset med små halmballer, naboer og sommergæster, samt madkurv og øvrig proviant. Så kører man til Storedal, Stokken, Alsdyb Revlerne, Bløden Hale, Bouet, og mange andre steder, hvor man gør holdt ude midt i disse storslåede arealer. Alle deltager i fornøjelserne med at omsætte provianten, men også i pligter med indsamling og fordeling af naturens gaver. En anden af de traditionelle ture er skolernes udflugt til Badesøen, Skovhuset, Saltsyderiet osv. På samme måde indsamles der fra naturen, men for børnenes vedkommende mest til fornøjelse og kreative fag. Så er der den enkelte Læsøbo, som elsker de ensomme ture ud i naturvidderne. Men igen, - ofte med det formål at have noget med hjem. Udover ovennævnte, kan det være hindebæger (tørblomst) og kveller, mos, kogler, grankviste og lav til julepynt, vilde æbler og rønnebær til gele, samt alskens vilde bær. I de senere år er det blevet meget populært med sjældne krydderurter til snapse.

Historie og baggrund

History og baggrund::Fra de skriftlige kilder kender vi først til læsøboernes udnyttelse af udmarken, skoven, stranden, heden osv. fra sidste halvdel af 1600-tallet, men selvfølgelig har den en lang historie tilbage til landnamstiden i midten af 1100-tallet.

På fællesjorden (udmarken) gik læsøboerne og hentede lyng, lyngtørv, flæktør, ris til pileflet, bær, ålegræs til tag og isolering, tang til jordforbedring, strandskaller til høns og kalkning af jorden. Desuden var det et helt erhverv at hente drivtømmer og vraggods ved stranden. På strandengene blev der indsamlet æg fra vadefuglenes reder og rigtig mange edderdun, som repræsenterede stor værdi.

Blodrød, enebær, kogleare og mange andre lægeurter hørte med til indsamling. Porse i store mængder til egen ølbrygning. Fra de mange birkelunde tog man bark til husflidsarbejder. Alt, der kunne bruges blev indsamlet, selv kogler til optænding på ildsted eller i bilægger.

Videreformidling og overlevering

Det er især gennem naturformidlingen (naturvejleder og fårhyrde), at disse fortællinger om naturens gaver bliver overleveret. Traditionen med på traktor og vogn at køre flere familier sammen og indbudte sommergæster ud i naturen til picnics lever i bedste velgående. Det er vist en af læsøboernes største glæder, og især fordi der stadig kan gøres nytte af naturen ved at indsamle, hvad den yder. Og på Læsø er det ikke småting naturen giver i ”nytteværdi”, fordi øen er så kæmpestor i forhold til indbyggerantal, og fordi så meget af øen henligger i fredet natur. For turisterne er der en Rønnerbus (traktor trukket vognbus) som sommeren igennem kører ud over strandengene ”Rønnerne.” Denne tur er populær og uhyre informativ (naturvejledning medfølger) og er en direkte reminiscens af fortidens nytteture i udmarken.

Hvad sker der fremover

Viability of the element::På de offentligt ejede arealer er der allerede lavet store tiltag omkring formidling med skilte, foldere og guidede ture. Og netop fordi Læsø har så meget høst i naturen, er det lagt øverst i formidlingen under temaet Pluk og høst til dig selv, til dit eget brug. Det virker bedre end forbud. I de senere år er der også sat et projekt i gang med en rigtig hyrde, som afgræsser og landskabsplejer naturarealer. Hyrden er samtidig naturvejleder og guider gæsterne i, hvordan man får glæde af naturen.

Udøvere og dem, der kender det godt

Næsten alle på Læsø deltager i ovenstående tradition. Der arrangeres faste tilbagevendende udflugter for skole, børnehaver og plejehjem (ældrerådet) hvert år. Langt den største del af traditionen holdes ved lige af øens foreninger, som næsten alle forestår udflugter i naturen, men det foregår ligeså ofte i privat regi, altså en folkeligt forankret skik.

De store arealejere (Naturstyrelsen, Læsø Kommune, Læsø Lodsejerforening og Læsøs to Jægerforbund) er alle meget bevidste om denne udflugtstradition og værner om den med rigtig meget formidling.

Henvisning

Kategorier

Viden og praksisser vedrørende naturen og universet