Medicinhaverne i Tranekær

Fra Levendekultur
Spring til navigation Spring til søgning
Medicinhaverne i Tranekær
Indsender af bidrag: Medicinhaverne i Tranekær
Geografisk tilknytning: Tranekær, Langeland
Dato for indsendelse af bidrag: 2018/03/21

Omtales som Medicinhaverne. Indsamling af viden om medicinplanters brug i folkelig medicin samt brug af planters indholdstoffer i nutidens medicin. Dyrkning af 600 medicinske planter, herunder træer. Bevaring af levende, langelandsk kulturarv, herunder langelandske æbletræer, roser, valmuer knyttet til sagnstof mm.

Hvordan praktiseres det i dag

Medicinhaverne dækker et 3,2 hektar areal. 40 – 50 pensionister, som alle har have, vil gerne mødes med ligesindede i fælles plante- og haverelaterede aktiviteter. De fleste bor på Langeland, men der er deltagere fra Tåsinge, Svendborg, Odens og Assens. Man mødes hver tirsdag fra marts til og med november fra kl. 10 – ca 14.00. Frokostpausen med madpakker og varm kaffe er væsentlig, for her kommunikeres med dem, man ellers ikke arbejder sammen med, og mange fælles spørgsmål drøftes: pasning, indkøb af redskaber, indkomne fondsmidler, indkøb af planter, rundvisninger med besøgende grupper osv. Ud over fællesskabet, erhverves viden om planter, plantemedicin, vedligeholdelse af planter mm. Der arrangeres en årlig tur/udflugt for at lære mere, se andre haveanlæg, høre om organisering af andet frivilligt havearbejde.

Historie og baggrund

History og baggrund::Foreningen bag forevisningshaven Medicinhaverne blev stiftet for 10 år siden, og den første af i alt seks temahaver blev indviet for otte år siden. Temaerne er ”Haven for åndedræt og hjerte”, ”Haven for urin- og kønsveje”, ”Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring” og ”Haven for nerver og bevægeapparat”. Den femte temahave ”Haven for infektioner og immunsystem” er under anlæggelse og efterfølges af en sjette temahave. Endvidere er der et arboret med 70 medicinske træer. Fra starten var det ment som en forevisningshave i tilknytning til landbrugsmæssige, medicinske dyrkningsforsøg. Efter fem år ændredes det til en ren forevisningshave. Entré og kontingent dækker driftsomkostninger, men nye anlæg (nye haver, vandløb, toilet, køkken mm) sker udelukkende vha fondsmidler. I 2018 har 10 nye frivillige meldt sig, så der nu er 50 frivillige, hvoraf de 45 er aktive.

Videreformidling og overlevering

• Formidling af færdigheder, erfaringer og indhentet viden foregår i det daglige stort set mundtligt.

• På hjemmesiden www.medicinhaverne.dk og på www.facebook.com/medicinhaverne lægges mange beretninger om de enkelte planter,

• I 2018 udgives en bog med kort medicinhistorie, 70 plantebeskrivelser, levende kulturarv mm.

• Der afholdes fire-fem foredrag årligt med forskere, universitetsfolk mm. Foredrag er åbne for offentligheden.

• Der arrangeres årligt kursus i podning af frugttræer

• Der arrangeres årligt kursus i beskæring af buske og træer. De udbydes offentligt og er ofte overtegnede. Her er det selve håndværket, der er i centrum.

• Der udbydes offentlige rundvisninger om sommeren og rundvisninger for grupper.

• I mere end to år er der hver 14. dag beskrevet en medicinsk plante i Fyns Amts Avis. Der skrives flere gange om måneden pressemeddelelser om dette og hint.

Hvad sker der fremover

Viability of the element::Fremtiden tegner lys! Hvert år kommer der flere og flere frivillige, der kommer 50-100 til foredrag. Der anlægges to temahaver mere. Den lejede lade er under renovation, Der planlægges på at opbygge et egentligt formidlingscenter med små temaudstillinger, varme til opbevaring af planter mm.

Udøvere og dem, der kender det godt

Det måske allermest positive er, at deltagerne har vidt forskellige baggrunde og der er en ligelig kønsfordeling. Alle er pensionister, så også folk med lettere handicap kan være med. Baggrunden er: husmødre, overlæge, arkitekt, entreprenør, havekonsulent, landmænd, handelsfolk, frugtavlere, sygeplejersker, museumsinspektør, lærere, ingeniør osv.

Henvisning

Ole Due Pedersen og Helle Ravn: Medicinhaverne i Tranekær. 150 sider, i trykning.

www.medicinhaverne.dk

www.facebook.com/medicinhaverne

Kategorier

Viden og praksisser vedrørende naturen og universet, Traditionelt håndværk