Liv omkring Bovbjerg Fyr

Fra Levendekultur
Spring til navigation Spring til søgning
Liv omkring Bovbjerg Fyr
Indsender af bidrag: Bovbjerg Fyrs fortælleværksted (Fyrforstand) v. Hans Kolind-Andersen
Geografisk tilknytning: Bovbjerg Fyr på Bovbjerg ved Vesterhavet i Lemvig Kommune.
Dato for indsendelse af bidrag: 2018/05/22

Bovbjerg Fyr, bygget i 1877, er genopstået og vokset som hele Vestjyllands udflugtsmål efter det i 2007 overgik fra Fyrvæsenet til at være en selvejende institution med det formål på almennyttigt grundlag at drive fyret til gavn og glæde for almenheden.

Hvordan praktiseres det i dag

[[Description::Fyrets bygninger er i dag et mødested baseret på menneskeligt fællesskab og samarbejde inden for kultur, natur, kunst, teater, musik, naturvidenskab, historie og litteratur. Stedet drives i høj grad af frivillige kræfter. De frivillige er for største delens vedkommende ”det grå guld”, der kaster den tredje alders energi ind i projektet. Alle bidrager inden for de områder, de har interesse for. Noget arbejde lægges i cafeen i den tidligere fyrmesterbolig, hvor der også er skiftende kunstudstillinger. Andet i at give gæsterne stedets historie – nutid og fortid – i toppen af fyret, fra udsigten på bronzealderhøjen eller i fortælleværkstedet i assistentboligen. I 2007 skabtes den selvejende institution Bovbjerg Fyr, og den har fra starten haft succes med at basere sine aktiviteter på frivillig indsats fra den voksende skare af frivillige. Når nye frivillige møder Bovbjerg Fyr, er det oftest som hjælpere i cafeen. Det er det pulserende hjerte i dagligdagen på stedet, og her opdager de nye, at de mange andre aktiviteter på stedet går gennem forskellige udvalg, der beder de frivillige om hjælp til de forskellige aktiviteter. Der er kunst-, arrangements-, grundlovs-, butiks-, café-, efterårsmarkeds- og fortælleværkstedsudvalg. Derudover nedsættes ad hoc udvalg, når nye ideer skal føres ud i livet. Frivillige med håndværkerevner og grønne fingre passer bygningerne og haven. De fleste tager både en tørn i cafeen og giver en hånd med til de arrangementer, som de forskellige udvalg får sat på benene.

De frivillige på Bovbjerg Fyr indvier i 2014 fyrmesterboligen efter renovering. Foto: Bovbjerg Fyr.

Siden starten i 2007, hvor Fyret overgik fra Fyrvæsenet via Lemvig Kommune til den selvejende institution Bovbjerg Fyr, er det lykkedes at opbygge en række traditioner. Der afholdes grundlovsmøder med to talere fra det nationale politiske og kulturelle miljø og dertil serveres Vestjyllands længste grundlovskage. Hvert år afholdes efterårsmarkedet med flere og flere besøgende og med deltagere med lokalt kunsthåndværk og lokale specialiteter. Og nu er Bovbjergløbet også blevet en tradition. Fordi der ved ombygningen af fyrmesterboligen blev indrettet et lokale, der med god vilje kan rumme 60 personer, bliver der i årets løb også afholdt små kabaret- og teaterforestillinger, koncerter, sangaftener, ”æ Bovbjerg bindstouw”, 4. maj arrangement om frihed, bogbyttedag og fællesspisninger med forskellige temaer. Stedet er blevet samlingssted for områdets mange lokale. Nu med bilen som det foretrukne transportmiddel, kommer ”lokale” til arrangementerne fra et opland, der strækker sig ind i landet til Struer, Holstebro, Herning og Ringkøbing. Brugerne af caféen er for godt halvdelens vedkommende turister fra de mange omkringliggende sommerhuse ved Vestkysten.]]

Historie og baggrund

History og baggrund::I 1877 byggedes fyret med tjenesteboliger til tre familier, og lige fra starten havde publikum adgang til udsigten fra fyrets rundgang. Men det var med opførelsen af Bovbjerg Badehotel i 1901, at stedet blev et yndet udflugtsmål med folkelige fornøjelser. Med cyklen som det moderne transportmiddel blev det muligt for befolkningen fra omegnen at komme til Bovbjerg for at besøge badehotellet, få en kop kaffe og en is og nyde udsigten fra fyret. Badehotellet blev et kulturelt centrum og mødested for malere som Kresten og Niels Bjerre og Jens Søndergaard og for forfattere som Thøger Larsen, Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg. Bovbjergs betydning som fælles udflugtsmål og mødested understregedes også af, at det var her egnens befolkning i 1902 rejste en mindesten over Chr. Berg (1829 – 91), en af partiet Venstres grundlæggere og ledere. Han blev Folketingets formand, og hans politiske mål var at gøre folketingsflertallet til den ledende faktor i statslivet – folkeligt selvstyre.

Efter at badehotellet blev nedlagt og nedrevet i 1983, var det først med etableringen af det nye Bovbjerg Fyr at kombinationen af kontrastfyldt udsigt, kaffe og kunst blevet genskabt på denne enestående lokalitet. Bovbjerg er genopstået og vokset som hele Vestjyllands udflugtsmål. Bovbjerg Fyr er bygget på et af de højeste punkter på endemorænen helt ude ved Vesterhavet. Her var isens stilstandslinje under den seneste istid. Havets angreb på den høje klint har skabt et landskab med en dramatisk kontrast, hvor det frodige agerland falder brat i havet. Den slags lokaliteter har altid tiltrukket besøgende, som det kendes fra Møns Klint og Stevns Klint. Kong Frederik VI (1768 – 1839) har to gange i sin regeringstid besøgt Bovbjerg, og det samme har H. C. Andersen under sin Jyllandsrejse i 1859. Begge så havets angreb på landet, og det samme gjorde de lokale, der besøgte stedet.

Videreformidling og overlevering

Den levende kultur, der i dag udfolder sig på Bovbjerg Fyr, udøves af gruppen af frivillige og de mange besøgende. Den stigende deltagelse i arrangementerne inspireres af annonceringen og venner og bekendtes tidligere deltagelse. Og det er oftest også venner og bekendte, der får nye frivillige til at søge ud på Bovbjerg Fyr. Når nye frivillige dukker op på fyret, gøres der meget for at fortælle, at det skal være sjovt og interessant at være med i fællesskabet. Den enkelte frivillige binder sig ikke og behøver i årets løb kun at være med til enkeltstående aktiviteter, såsom teltrejser til grundlovsmødet eller vaffelbager ved efterårsmarkedet. ”Lønnen” er et nyt fællesskab, anderledes end det man har forladt på arbejdsmarkedet – og så en årlig frivilligfest. Bovbjergs historie efter 2007 og specielle historie inden for natur, geologi, kystsikring, strandinger, fyrteknik og besættelsestiden formidles til interesserede grupper og skoleklasser af en eller flere af de frivillige.

Hvad sker der fremover

Viability of the element::Som det ser ud i øjeblikket er driften af Bovbjerg Fyr inde i en positiv økonomisk gænge med stigende indtægter fra cafeen, den lille butik og entreen til tårnet, og med et for hvert år stigende antal besøgende, ser Bovbjerg Fyr ud til i fremtiden at kunne bevare og udbygge sin position som en væsentlig kulturel institution i Vestjylland. Siden starten i 2007 er kunstudvalget gået fra at lede efter udstillere til de ti årlige gratis kunstudstillinger til at skrive kunstnerne på venteliste. Samarbejde med ’Teaterkredsen Limfjorden’ har gjort det til en blivende tradition, at der et par gange om året opføres små teater- og kabaretforestillinger på fyret. Bovbjerg Fyr vil fortsat være aktør i ’Kultur til Kanten’, et livskraftigt projekt, hvor kunstmiljøet omkring Bovbjerg hvert år i pinsen åbner dørene til værksteder og udstillinger. ’Geopark Vestjylland’ venter på at få UNESCO’s godkendelse, og den vil som en af sine hovedattraktioner have Bovbjergklinten, hvor de geologiske lag i endemorænen ved isens stilstandslinie umiddelbart kan studeres. Det vil få antallet af inden- og udenlandske gæster med geologiske interesser til at stige, og det kommer til at sætte Bovbjerg på verdenskortet. En nært forestående renovering af assistentboligen, ’Nordhuset’, vil giver fyret yderligere et lokale, ’Stalden’, der ud over til kunstudstilling vil kunne bruges af besøgende skoleklasser og grupper af studerende.

Udøvere og dem, der kender det godt

Udøvere af kulturen på Bovbjerg Fyr er dels de mange besøgende og dels de engagerede frivillige. De besøgende kommer fra en voksende mængde turister – såvel tyske som danske – i de mange sommerhuse langs Vestkysten og fra en større og større procentdel af en ikke voksende lokalbefolkning. De frivillige er for største delens vedkommende mennesker, der er ophørt med et aktivt erhvervsarbejde, men som gerne vil erstatte fællesskabet på en arbejdsplads med et alternativt fællesskab, der giver mulighed for udfoldelse af individuelle interesser. Håbet er, at gruppen af frivillige (p.t. ca. 150) fortsat vil bestå og vil være fundamentet for Bovbjerg Fyr.

Henvisning

Bovbjerg Fyrs hjemmeside:

www.bovbjergfyr.dk


Facebook:

bovbjerg fyr – lige til kanten

Kategorier

Udøvelse af kunst, Viden og praksisser vedrørende naturen og universet