Kildefesten i Svaneke

Fra Levendekultur
Spring til navigation Spring til søgning
Kildefesten i Svaneke
Indsender af bidrag: Eigil Viggo Jensen, medlem af Kildefestkommiteen
Geografisk tilknytning: Kildepladsen i Svaneke på Bornholm
Dato for indsendelse af bidrag: 2018/02/26


Kildefesten i Svaneke. Fotografi: Byforeningen Svanekes Venner
Eksempel på kilde. Fotografi: Byforeningen Svanekes VennerEn oprindelig hedensk fest, hvor man ved midsommer bragte sine syge og svagelige til den hellige kilde for at drikke af det helsebringende vand. – en fest vi stadig holder i hævd i Svaneke.

Hvordan praktiseres det i dag

I Svaneke har man afholdt kildefest helt fra hedensk tid og gør det stadigvæk. Man samles og pynter den hellige kilde med blomster og løv efter gamle traditioner og ritualer. Det hele skal være klar den 23. juni. Den dag kan man så ofre penge til kilden, så man forhåbentlig klarer sig det næste år uden sygdom. På kildepladsen er der også underholdning, og man kan købe lidt at spise og drikke.

Historie og baggrund

History og baggrund::Som tidligere beskrevet er det en fest helt tilbage fra hedensk tid, som holdes ved midsommer, hvor det specielle hellige kildevand har særlig kraft. Kildefesten bliver stort set afholdt som den altid har gjort, dog nok med lidt små justeringer. Man har på et tidspunkt, da sankthansbål blev en tradition i resten af Danmark adopteret bålet, så det også nu er en del af kildefesten i Svaneke, der jo holdes den 23. juni.

Videreformidling og overlevering

I løbet af kildefesten bliver der fortalt om hvad kildefesten er. Der er tradition for, at de skolebørn, der går i 6. klasse det pågældende år er ”Kildebørn” – dem, der særlig er med til at lave kilden det år. Børnene ser så frem til, at det bliver ”deres tur”.

Hvad sker der fremover

Viability of the element::Det er altid svært at spå om fremtiden, - om man kan blive ved med at få folk til at bruge deres fritid til sådan noget. Bornholms Regionskommune nedlagde for få år siden folkeskolen i Svaneke, der er så heldigvis startet en privat skole i Svaneke. Hvis børnene nu i stedet havde gået i skole i en anden by, ville det nok have været svært stadig at afholde kildefesten.

Udøvere og dem, der kender det godt

Der er nogen der ”sørger for ” at det hele sker, PT kalder vi det for ”Kildefestkommiteen”, men ellers er der derudover en flok frivillige, der laver en masse.

Henvisning

http://www.svanekesvenner.dk/Oplev%20Svaneke/Kildefest/Svaneke%20Venner%20Kildefest.html

Del 1: http://www.svanekesvenner.dk/Oplev%20Svaneke/Kildefest/Kildefest%20i%20billeder.html

Del2: http://www.svanekesvenner.dk/Oplev%20Svaneke/Kildefest/Kildefest%20i%20billeder%202.html

http://www.svanekesvenner.dk/Historier%20fra%20byen/Traditionens%20vogter.html

https://da-dk.facebook.com/kildefestenisvaneke/

Kategorier

Sociale praksisser"Sociale praksisser" is not in the list (Mundtlige traditioner og udtryk, Udøvelse af kunst, Sociale praksisser ritualer og festivaler, Viden og praksisser vedrørende naturen og universet, Traditionelt håndværk) of allowed values for the "Categories" property.