Om fortegnelsen

Fra Levendekultur
Spring til navigation Spring til søgning
Fælles interesser som fx korsang er en af de mange måder, mennesker indgår i et fællesskab på. Her Con Brio-koret i 2015. Fotograf: Susanne Mertz
Bådebygger Torben Jensen forklarer bådebygger-lærling Mads Danielsen, hvordan man sikrer sig, at bordene slutter helt tæt sammen. Han Herred Havbådes værft, september 2017. Fotograf: Kirsten Monrad Hansen, Han Herred Havbåde
Børn til træning i Nørrebro United. En fodboldklub i den københavnske bydel Nørrebro. Klubben er oprettet i 2008 og havde i 2017 ca. 1500 spillere, hvoraf 1000 er børn.

Hjemmesiden Levende kultur indeholder en fortegnelse over immateriel kulturarv i Danmark. Fortegnelsen indgår i arbejdet med UNESCOs 2003-konvention til sikring af den immaterielle kulturarv læs mere.

Ifølge konventionen er identifikation og dokumentation første skridt til sikring af verdens immaterielle kulturarv. Derfor skal de stater, der har tiltrådt konventionen, oprette en eller flere fortegnelser med eksempler på immateriel kultur i de pågældende lande.

Dansk Folkemindesamling har dokumenteret immateriel kulturarv i Danmark i over 100 år

Ansvaret for at forvalte konventionen i Danmark ligger hos Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek. Det er et arkiv, der allerede beskæftiger sig med immateriel kultur i Danmark. I mere end hundrede år har Folkemindesamlingen indsamlet, bevaret, forsket i og formidlet dagliglivets kultur. Arkivet rummer tusindvis af beretninger, hvor almindelige mennesker selv fortæller om deres traditioner og levevis. Læs om Dansk Folkemindesamling

Bidrag på fortegnelsen

Fortegnelsen med eksempler på levende kultur ligger i forlængelse af denne indsamlingstradition, hvor det er dem, der udøver eksemplet på levende kultur, også er dem, der beskriver, hvad de gør – og ikke mindre vigtigt – hvilken værdi og betydning det har for dem. Derfor har vi opbygget den danske fortegnelse som en wiki, altså en brugergeneret database, hvor indholdet primært skabes og diskuteres af brugerne selv. Det betyder samtidig, at der kan være lige så mange beskrivelser af en tradition eller en kundskab, som der er udøvere. Det er netop formålet med fortegnelsen – at få tegnet et mangfoldigt billede af eksisterende levende kultur i Danmark. På samme måde har vi opfordret til indsendelse af bidrag fra store grupper såvel som fra små, fra lokalt forankrede såvel som fra nationale, fra minoriteter såvel som fra majoritet. Eksemplerne i den danske fortegnelse er ikke nødvendigvis særegent danske (dvs. de må også gerne udøves i andre lande), men de er med til at tegne et billede af, hvad der rører sig rundt om i Danmark. Fortegnelsen var åben for indsendelse af bidrag fra november 2017 til november 2018. Det er pt. uafklaret, hvornår fortegnelsen åbner igen.

Det videre arbejde

Fortegnelsen er en mulighed for alle til at gå ind og læse om levende kultur i Danmark. Det er også en kilde til videre dokumentation og forskning på Dansk Folkemindesamling. I sammenhæng med fortegnelsesarbejdet er der blevet iværksat et forskningsprogram om Fællesskaber i Dagligdagen: Folkeoplysning, foreningsliv, frivillig aktivitet, der gennem en række delstudier vil undersøge eksempler på forskellige former for fællesskaber, både organiseret i frivillige foreninger og mere uformelle netværk. Forskningsprojekterne skal yderligere beskrive nogle af de elementer, der vil være en del af fortegnelsen, og sætte dem i sammenhæng. Formålet er at synliggøre, at immateriel kulturarv er både kontinuerlig og foranderlig, og at den kan praktiseres på forskellige måder af forskellige mennesker i forskellige sammenhænge. Det indsamlede materiale fra dokumentationsprojekterne vil blive gemt i Dansk Folkemindesamlings arkiv.

Nogle af projekterne er allerede gået i gang:

Læs mere om projektet: Venligboerne i Danmark: Frivillighed og foreningsliv i nye former

Læs mere om projektet: Nye folkemusikfællesskaber i 1970’erne – på bølgelængde og på tværs